Knjiga: Emmy Hiesleitner–Singer
Povzetek v slovenskem jeziku
 

Ta povzetek v angleškem jeziku.
Ta povzetek v francoskem jeziku.
Ta povzetek v italijanskem jeziku.
Ta povzetek v madžarskem jeziku.
Ta povzetek v nem
škem jeziku.

Nazaj na prvo stran.
 

Emmy Hiesleitner-Singer

Slike iz preteklosti – domačije, kraji, pokrajine

V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Joanneum
izdala
Ernst Lasnik in Peter Strnad

ISBN 3-85365-211-5
243 slik na 2
34 straneh
20 x 23 cm, trde platnice
€ 29,90; Sfr 52,20
Založba Sammler, Gradec, Avstrija

Naprodaj v knjigarnah v A, CH in D (ISBN številka)
ali neposredno pri založbi Leopold Stocker Verlag v Gradcu, Avstrija
ali preko amazon.at oz. amazon.de.

Nazaj na prvo stran.

Kdo je bila Emmy Hiesleitner-Singer?

Avstrijska umetnica. Rojena je bila leta 1884 v Voitsbergu na zahodnem Štajerskem. Skoraj bi bila doživela 100 let. Umrla je v Gradcu, po zelo dolgem in plodnem življenju. Ustvarila je veliko število umetnostnih slik v najrazličnejših tehnikah, trajnih spomenikov za naselja in pokrajine srednje in jugovzhodne Evrope.  Prava izvedenka je postala v umetnosti radirank. Njenemu talentu je botrovalo strokovno šolanje v Gradcu, na Dunaju, v Dachauu, Berlinu in predvsem pri profesorju Oskarju Grafu v Münchnu, v času ko so morale ženske posegati po privatnem pouku, ker so zanje vrata akademij ostajala zaprta.

Knjiga »Emmy«

Omenjeno delo je nastalo leta 2005, po petnajstih letih zbirateljskega dela, 25 let po smrti umetnice. Knjiga je rezultat plodnega sodelovanja med založnikoma Ernstom Lasnikom in Petrom Strnadom s Pokrajinskim muzejem Joanneum v Gradcu, na avstrijskem Štajerskem. Na 224. straneh je prikazanih 243 del umetnice, ki izvirajo tako iz arhivov muzeja, kakor tudi iz privatnih zbirk. Knjiga je bila natiskana v majhni, prisrčni knjigarni v Lavanttalu na avstrijskem Koroškem, ki se je osredotočila na reprodukcijo umetnostnih del. V širšem obsegu je knjiga služila tudi kot katalog dveh predstavitev v Voitsbergu ter Semriachu na avstrijskem Štajerskem ter dveh razstav leta 2005, prirejenih umetnici v čast, in sicer v Gradcu v avstrijsko štajerskem Etnološkem muzeju ter v Novi galeriji.

Štirje tematski sklopi knjige

Knjiga »Emmy Hiesleitner-Singer« obsega štiri tematske sklope:

Prvi del: približno 80 del najlepših uprizoritev domačij iz arhiva avstrijsko štajerskega Etnološkega muzeja ter Poljedeljske zbirke iz Gradu Stainz na avstrijskem Štajerskem.

Drugi del: Emmy kot dokumentaristka z zgodovinskimi uprizoritvami naselbin alpskega sveta, posebej s področja avstrijske Štajerske in iz ostalih pokrajin Avstrije.

Tretji del: Emmy kot izredno plodna umetnica svojega časa – pokrajinske slike Engadina, preko ledenika alpskega hrbta vse do Istambula, iz časovnega obdobja približno med leti 1905 in 1970.

Četrti del: še neobjavljena in nepoznana pričevanja iz pisem, dnevnikov in muzejskih letnih poročil. Najpomembnejši vir dokumentov predstavlja pred kratkim ustanovljen Gerambov arhiv Univerze v Gradcu. Viktor Geramb je med leti 1913 in 1916 z odločilno pomočjo Emmy Singer postavil in utemeljil avstrijsko štajerski Etnografski muzej v Kittsseju v Burgundiji. Za otvoritveno razstavo leta 1973 je umetnica dala na razpolago številne skice in liste s svojih potovanj po jugovzhodni Evropi.

Štirje strokovni pisci

Upodobitve kmetij so predstavljene v obliki krožnega potovanja po avstrijski Štajerski, kar nam lepo predstavi Viktor Herbert Pöttler, ustanovitelj avstrijskega (kmečkega) muzeja na prostem v Stübingu pri Gradcu.

Razen upodobitev štajerskih krajev in krajev zunaj meja avstrijske Štajerske nam narodopisec Ernst Lasnik prikaže tudi Emmyline ilustracije dveh publikacij: „Sulmtal und Kainachboden“ Hansa Kloepersa ter „Kinder- und Hausmärchen aus der Steiermark“ Viktorja Gerambsa.

Emmy kot slikarko pokrajin predstavi in komentira umetnostni zgodovinar Peter Peer v širšem okviru umetnostne ustvarjalnosti njenega časa. Zaradi posebnega učinka tiskarske barve ter sledov časa na uporabljenem papirju so mnoga izmed objavljenih umetnostnih del, ki so bila sprva sicer zasnovana kot grafike v črno-beli tehniki, v knjigi podana v barvi.

Emmyne vznemirljive življenske okoliščine, ljudi, s katerimi je imela stike ter umetnostna dela, pri katerih je sodelovala, predstavi Peter Strnad s pomočjo novih, do sedaj še neobjavljenih virov.

Emmyna odlikovanja in razstave

Emmy je še v času svojega življenja prejela v Avstriji več kot deset različnih deželnih in zveznih odlikovanj. Njenim delom v čast je bilo prirejenih več kot dvajset pomembnejših razstav, po njeni smrti leta 1980 še šest izrednih. V posebni razstavi, ki je žela veliko zanimanja, je bilo spomladi leta 2005 v Gradcu na ogled 55 njenih najlepših upodobitev kmetij (kuratorka: dr. Jutta Trafoier), od teh jih je 10 gostovalo tudi na razstavi na južnem Madžarskem, v kraju v Pecs. Približno istočasno (2005) so bile v galeriji „Neue Galerie“ v Gradcu razstavljene tudi grafike iz njenega obsežnega pokrajinskega opusa (kurator: dr. Peter Peer).

Knjiga kot darilo

Knjiga, ki vsebuje številne slikovne upodobitve s kratkimi spremnimi besedili k slikam (s slovenskim povzetkom na spletu), je gotovo primerno darilo tudi za prijatelje brez tekočega znanja nemščine.

Iris Meško

Na zadnji strani ovitka knjige je prikazana umetnica
(s štajerskim klobukom)
pri ustvarjanju akvarela kmetije
„Krienzerhof bei Semriach“.

 

Ta povzetek v angleškem jeziku.
Ta povzetek v francoskem jeziku.
Ta povzetek v italijanskem jeziku.
Ta povzetek v madžarskem jeziku.
Ta povzetek v nem
škem jeziku.

Nazaj na prvo stran.