A könyv: Emmy Hiesleitner-Singer

Magyar nyelvű összefoglalás
 

Angol nyelvű összefoglalás.
Francia nyelvű összefoglalás.
Német nyelvű összefoglalás.
Olasz nyelvű összefoglalás.
Szlovén nyelvű összefoglalás.


Vissza a főoldalra.

 

Emmy Hiesleitner-Singer

Képek elmúlt időkből, tanyákról, helyekről, tájakról


Kiadta a Nemzeti Múzeummal, Joanneummal együttműködve
Ernst Lasnik és Peter Strnad

ISBN 3-85365-211-5
243 kép,224 oldalon, 20 x 23 cm, Hardcover
29,90 Eu; Sfr 52,20 Gyűjtők Kiadója, Graz
Beszerezhető A, CH, D  könyvkereskedéseken keresztül (ISBN-szám) vagy közvetlenül a Gyűjtők Kiadójánál a Leopold Stocker Kiadónál Grazban vagy
amazon.at vagy amazon.de címeken keresztül.

Vissza a főoldalra.

Ki volt Emmy Hiesleitner-Singer?

Egy osztrák festőnő. 1884-ben születetett Voitsbergben,Nyugat-Stájerországban. Közel 100 évet élt.1980-ban halt meg Grazban egy alkotókedvvel teli élet után,melyben Közép- és Dél-Európában, korának településeiről,tájairól rengeteg emléket hagyott hátra képek formájában, melyekben a legkülönfélébb technikákat alkalmazta.A redírozás művészetét valódi mesteri tudássá fejlesztette.

Tehetségét tovább fokozta egy alapos képzés Grazban, Bécsben, Dachauban, Berlinben és mindenek előtt Oskar Graf Professzornál Münchenben, egy olyan időben amikor a nőknek magánórákat kellett venniük, mert a Művészeti Akadémiák ajtajai zárva voltak előttük.

A könyv „Emmy“

2005-ben, a festőnő halálának 25. évfordulójára készült el a könyv, Ernst Lasnik, Peter Strnad és a Stájerországi grazi Nemzeti Múzeum Joanneum termékeny együttműködése eredményeként. 224 oldalon, a művésznő 243 alkotását mutatja be, melyek a Nemzeti Múzeum tulajdonában illetve magánkézben találhatók.A könyvet egy kis nyomdában, Lavanttalban, Kärntenben nyomtatták, amely műalkotások reprodukálására specializálódott. A könyv átfogó koncepciójával katalógusként is szolgált kettő kiállításhoz, Voitsbergben és Semriachban (Stájerországban) , továbbá két nagy kiállításhoz,melyeket a művésznő tiszteletére Grazban, a stájerországi Népművészeti Múzeumben és az Új Galériában állítottak ki.

A könyv három témaköre

A könyv “Emmy Hiesleitner-Singer” három téma köré csoportosul:
Első rész: Mintegy 80, Emmy legszebb parasztházas képeiből, a stájerországi Népművészeti Múzeum és a Stainz-i Kastélyban található mezőgazdasági gyűjtemény archivumából.

Második rész: Emmy korának különösen produktiv művésznőjeként- helység- és tájképek Engadintól az Alpok gleccserein át Isztambulig az 1905- 1970- ig terjedő időkből.

Harmadik rész: Eddig ismeretlen életjelek levelekből,naplókból múzeumi folyóiratokból.Lényeges forrásul szolgált ehhez az ekkor létrejövő Grazi egyetem Garamb-archivuma ( Viktor Geramb Emmy Singer jelentős segítségével 1913- 1916- ig felépítette a Stájer Népművészeti Múzeumot) és az Archivum és az Osztrák Entropológiai Múzeum (a burgenlandi Kittsee-ben)  állománya, melynek nyitási különkiállítására 1973-ban a festőnő rengeteg vázlatot és rajzot bocsátott rendelkezésre,melyeket délkelet-európai utazásain készített.

Négy specializálódott szerző:

Viktor Herbert Pöttler, az Osztrák Szabadtéri Múzeum (Paraszt Múzeum, Stübing-ben Graznál) alapítója, kommentálta és Stájer körutazás formájában prezentálta a parasztképeket.

A stájerországi és Stájerország határain túlra mutató tájképekkel, a népművész Ernst Lasnik Emmy illusztrációiból képeket hoz Hans Kloepfersnek “Sulmtal und Kainachboden” és Viktor Gerambsnak “Kinder- und Hausmärchen aus der Steiermark”.

Emmyt, a tájfestőnőt, Peter Peer művészettörténész korának művészetében mutatta be és kommentálta.A nyomtatótinta különleges “játéka” miatt  és az idő hatására bekövetkezett változások a felhasznált papíron, az eredetileg fekete-fehér grafikákat csak színes formában tudták visszaadni.

Emmy életkörülményeit, az embereket, akikkel kapcsolatban állt, a műveket, melyekben közreműködött, Peter Strnad írta le, eddig hozzáférhetetlen forrásokból.

Emmy kitüntetései és kiállításai

Emmy élete során több mint tíz országos- és kerületi kitüntetést kapott, munkásságát több mint húsz jelentős kiállítással, és 1980-ban bekövetkezett halála óta, hat további különkiállítással méltatták. 55 legszebb parasztudvar ábrázolását 2005 tavaszán, egy nagyrabecsült különkiállításon, Grazban mutatták be (dr. Jutta Trafoier gondnoksága alatt), tízet ebből egy kiállításon, a dél-magyarországi Pécsett. Körülbelül ez idő tájt (2005-ben) mutattak be grafikákat  terjedelmes tájfestészeti alkotásaiból Grazban az Új Galériában. (dr. Peter Peer gondnoksága alatt).

A könyv ajándékként

A sok kép a könyvben és a rövid, messzemenőkig nyelvtől független képaláírások révén (anyanyelvű összefoglalókkal az interneten) ideális ajándék olyan barátoknak is akik nem beszélik folyékonyan a német nyelvet.

Renáta Véber

A borító hátoldalán a festőnő látható (stájer kalapban) aki éppen egy aquarell vázlaton dolgozik, mely Krienzerhofes-t mutatja Semirach-nál.

 

 

Angol nyelvű összefoglalás.
Francia nyelvű összefoglalás.
Német nyelvű összefoglalás.
Olasz nyelvű összefoglalás.
Szlovén nyelvű összefoglalás.

Vissza a főoldalra.